• Kontakty

   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava
   • pionierka.zs@gmail.com
   • web.zspionierka@gmail.com
   • web.zspionierka@gmail.com
   • sekreteriát: 058/7345278, 0911350283 školská jedáleň: 058/7345481 zástupcovia riaditeľky školy: 0911278194 riaditeľka školy: 0918348975
   • Základná škola, Pionierov 1, Rožňava Pionierov 1, 04801 Rožňava pionierka.zs@gmail.com web.zspionierka@gmail.com
   • 35543647
   • 2021645065
 • Fotogaléria

  • Florbal- krajské kolo
  • Cooking and English
  • Mikuláš navštívil i jedáleň a ŠKD
  • Na Svätého Mikuláša neučí sa neskúša sa ...
  • Mikulášske jašenie
  • Pionierka na Rožňavských vianočných trhoch
  • Hravo – zdravo !
  • Gymnastika
  • Minibasketbalová liga
  • Súťaž v Zimnom aranžovaní-CVČ
  • IX. oddelenie ŠKD v knižnici
  • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry-okresné kolo